Global Strategic Challange 2012

Prelegenci

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój

Przewodniczący Rady Doradczej Programu Executive MBA@UW, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii L. Koźmińskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in.: University of Illinois, ESCP-EAP, Henley Business School, Bled School of Management, Sun Yat-Sen University. Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie (m. in. Managing Across Cultures, London 1996; Strategy in Transition, Oxford 2005, Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, London 2007), a trzy książki wydane w Polsce: Strategia sukcesu firmy (2001), Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej (2007) oraz Pasja i dyscyplina strategii (2010), stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie korporacyjne jako doradca polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw i członek wielu rad nadzorczych w okresie ostatnich dwudziestu lat, między innymi takich spółek jak: Ambra SA, Orlen SA, PZU SA, Agora SA, Dwory SA, Eurobank SA, Polmos Lublin SA. Obecnie jest przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych: Prochem S.A., Impel SA, Alior Bank SA i LFI SA.

 

Dr Tomasz Ludwicki

Dyrektor Programu Executive MBA@UW  oraz adiunkt w Zakładzie Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji Forda i Mellona w USA (1995) oraz programu Unii Europejskiej Marie Curie Fellowships (2001). Autor artykułów oraz rozdziałów w publikowanych przez PWE, PWN, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne oraz Wydawnictwa Wydziału Zarządzania UW. Współautor rozdziału w książce „Strategia organizacji” prof. Krzysztofa Obłoja, rozdziałów poświęconych zarządzaniu strategicznemu oraz doradztwu organizacyjnemu. Uczestnik konferencji międzynarodowych takich jak EURAM, EGOS oraz SCOS. Członek zarządu i recenzent artykułów na konferencje EGOS (dwukrotnie), SCOS i czasopism w jęz. angielskim. Wykładowca specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu procesami organizacyjnymi. Prowadził zajęcia na uczelniach zagranicznych w tym m.in. University of Illinois, Lund University oraz Hochschule für Philosophie w Monachium. Jako badacz organizacji zajmuje się problematyką zarządzania strategicznego, doradztwa organizacyjnego i relacji między konsultantem a klientem w projektach doradczych. Realizował projekty szkoleniowe oraz doradcze poświecone formułowaniu i wdrażaniu strategii, projektowaniu procesów i struktur organizacyjnych dla firm polskich i międzynarodowych. 

 

Prof. dr hab Monika Kostera

Monika Kostera – jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji oraz Visiting Profesorem na University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Jest autorką i redaktorem naukowym 31 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m. in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Routledge, oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach z czołówki listy JCR ISI, m.in. Organization Studies, Journal of Organizational Behavior  i Organizational Dynamics. Jest współredaktorem pism British Journal of Management oraz Management Learning z listy JCR oraz członkiem rady redakcyjnej takich pism, m.in.:  Journal of Organizational Change Management, Human Relations. Obecnie zajmuje się zarządzaniem humanistycznym. Jest kierownikiem Katedry Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.

 

Dr Michał Zdziarski

Amerykanista i doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania strategicznego i zarządzania międzynarodowego. Stypendysta amerykańskiej The National Science Foundation i brytyjskiego Know How Found. Ukończył letnią szkołę badań ilościowych organizowaną przez ICPSR na University of Michigan w Ann Arbor. Współpracował w zakresie badań, programów rozwoju kadry kierowniczej i doradztwa strategicznego m.in. z Accenture, Australian Center for Corporate Social Responsibility, Bankiem Pekao SA, Cap Gemini, Celebrity Speakers, The Chartered Institute of Management, Dalkia Polska, Deloitte, EMPAC, House of Skills, Human Capital Institute, Kainos, KPMG, Management Centre Europe, SAP, TNOiK, White and Case oraz The Conference Board . Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Amerykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Klubu Lidera ZZL oraz międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Academy of Management i International Network for Social Network Analysis. Publikował w Harvard Business Review Polska, Problemach Zarządzania, Business Week Polska, Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Organizacji i Kierowaniu oraz w Personelu i Zarządzaniu. Prowadził wykłady i seminaria na temat współczesnych koncepcji zarządzania, teorii strategii, zarządzania strategicznego, zarządzania międzynarodowego, instytucji gospodarki amerykańskiej i negocjacji gospodarczych. Wykładał w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW, programie Executive MBA European University i na Uniwersytecie Urbino.

 

 Radosław Matys, Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, BPH TFI S.A.

Ekspert w dziedzinach: instytucje i rynki finansowe, finanse osobiste, oszczędzanie na cele emerytalne. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studium doktoranckie w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Absolwent Executive MBA na University of Illinois. Od początku swojej ponad 10-letniej kariery zawodowej związany z branżą funduszy inwestycyjnych, pracując w różnych towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu zastosowań matematyki finansowej, funduszy inwestycyjnych, analizy papierów dłużnych i podstaw analizy portfelowej organizowane przez instytucje związane z rynkiem kapitałowym.

 

Marcin Woźniak, Dyrektor Generalny i współwłaściciel sieci szkół dla dorosłych GRUPA PASCAL sp. z o.o. 

 

Ekspert w dziedzinie marketingu i kreacji marki. 

Absolwent Executive MBA na University of Illinois i Uniwersytecie Warszawskim  z wyróżnieniem (m.in. Best Consulting Project – PwC Award). Doktorant  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Prywatnie szczęśliwy mąż i tata półrocznej Natalki. 

 

 

 

Marcin Sęk, Dyrektor Generalny, Polski Instytut Myśli Gospodarczej

 Doradca strategiczny, związany z zarządzaniem, komunikacją korporacyjną, Public Relations i Public Affairs. W latach 2009-2011 odpowiedzialny za komunikację w Polsce m.in. The Boeing Company i Michelin Polska. Doradzał strategicznie takim instytucjom i firmom jak: PE, KE, PARP, PAIiIZ, PGE, Orkiestra Sinfonia Varsovia, PSEW, Ashoka, WORD Olsztyn i innym. Tworzył i wdrażał ogólnopolskie kampanie społeczne i edukacyjne, m.in. na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.Absolwent Executive MBA na University of Illinois i Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem (m.in. Best Consulting Project – PwC Award) oraz London School of Public Relations.Specjalista w dziedzinach: savoir-vivre, protokół dyplomatyczny, wystąpienia publiczne oraz zarządzanie kryzysem, komunikacją i wizerunkiem.

Prywatnie, szczęśliwy mąż i dumny ojciec półtorarocznej Klary.

 

Kazimierz Fedak, Chief Sales & Marketing Officer, Member of the Management Board, Amundi Polska TFI S.A.

Kazimierz Fedak jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing w Amundi Polska TFI SA. Z grupą Credit Agricole związany jest od stycznia 2011 r., kiedy to rozpoczął pracę w Credit Agricole Bank Polska SA. Był wówczas odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii banku w obszarach bancassurance oraz funduszy inwestycyjnych. Wcześniej przez ponad pięć lat pracował w HDI-Gerling Życie SA zajmując różne stanowiska kierownicze, ostatnio Dyrektora Departamentu Informacji Zarządczej, Inwestycji Finansowych oraz Obsługi Funduszy, a także Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. Kazimierz Fedak był odpowiedzialny za współtworzenie strategii spółki, pracował także nad projektem fuzji spółek Gerling Polska Życie SA i Aspecta Życie SA. W latach 1999 – 2005 Kazimierz Fedak pracował w Departamencie Informacji Zarządczej Banku Pekao SA, Departamencie Rozwoju i Sprzedaży Bankowości Detalicznej w Raiffeisen Bank Polska SA oraz na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej jako pracownik dydaktyczno-naukowy.

W 1999 roku Kazimierz Fedak ukończył Wojskową Akademię Techniczną, uzyskując tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej. W 2012 uzyskał tytuł Master of Business Administration na University of Illinois at Urbana-Champaign. Jest również absolwentem Studiów Podyplomowych Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu, P4 Solutions Sp. z o.o.

Absolwent Business School Brytyjskiego University of Strathclyde ze specjalnością zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki oraz Executive MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wielkiej Brytanii i Polsce w giełdowych spółkach produkcyjnych i dystrybucyjnych w branży materiałów budowlanych kierując działami logistyki, zakupów, call centre, business unitami. W latach 2010-2013 związany ze spółką Selena S.A. na stanowisku dyrektora marketingu produktowego. Od kwietnia 2013 kieruje spółką P4 Solutions zajmującą się doradztwem w zakresie zarządzania oraz dystrybucją materiałów budowlanych.

 

 

 

 

 

Strefa zamknięta
e-mail:
hasło:
 
Ważne terminy:
2013-11-19
Zamknięcie rejestracji na konferencję Global Strategic Challenges


2013-11-21
Konferencja Global Strategic Challenges


Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel.: 22 625 31 26
fax.: 22 625 31 80
e-mail: mba@uw.edu.pl
Global Strategic Challange 2012
(c) 2013 Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW | powered by eKONGRES
Global Strategic Challange 2012
eKONGRES